Amaçlar ve İlkeler

A-) Amaçlar

Terzi Madencilik ‘ in varlık sebebi, çalışanlamış olurı ile beraber üretken ve rahat bir iş ortamı yaratmak; sunduğu ürün, hizmet ve istihdam olanaklarıyla topluma ekonomik ve sosyal fayda sağlamaktır.

Terzi Mermer ‘ in temel amacı; verimli, paylaşımcı ve yenilikçi bir işletmecilik anlayışı ile topluma kalıcı katkılarda bulunmaktır.

B-) İlkeler

Firmamızın faaliyetlerinde gözettiği temel ilke, ticaret ve ortaklaşa iş yaptığı herkes için güvenilir bir şirket olmaktır. Firmamız, tüm iş ve işlemlerinde şu ilkelere de uyar;

Paydaşlık İlkesi

Şirket, organik ve sosyal çevresine saygılıdır. Çalışanlarını, müşterilerini ve ortaklaşa iş yaptığı herkesi paydaşı olarak görür, paydaşlarının haklarını korumayı asli görevi sayar.

Kalite İlkesi

Firmamız her alanda, en üst düzeyde kaliteye ulaşmayı hedefler.

Bu amaçla nitelikli insan kaynaklarına ulaşmak, çalışanlamış olurını uygun bilgi, yetenek ve etik değerlerle donatmak bakımından lüzumlu bütün faaliyetleri planlar ve uygular.

Verimlilik İlkesi

Terzi Mermer kaynaklarının korunup geliştirilmesi ve kaynak kullanımında verimliliğin en yüksek düzeyde tutulması esastır. Şirket, kaynak israfını doğaya ve temel insani değerlere saygısızlık olarak kabul eder.

Toplumsal fayda ve toplumsal sorumluluk İlkesi

Firmamız, bütün işlerinde topluma yarar sağlama amacını esas alır. Yöresine ve çalışanlarına doğrudan yada dolaylı olarak katkıda bulunmayı toplumsal sorumluluğunun öncelikli hedeflerinden biri olarak görür.

Arge (Araştırma ve Geliştirme) İlkesi

Firmamız temel amaç ve ilkelerine uygun yeni çalışma şekilleri, üretim şekilleri ve örgütlenme biçimleri araştırır; yeni gereksinimlere bakılırsa sürekli olarak kendini geliştirmeye dönüştürmeye çaba eder.

Paylaş

Diagonal, White, Equator üretimi ve satışı