Marmara Mermeri Tarihi

  • -

Marmara Mermeri Tarihi

Marmara mermerinin tarifi;
Marmara kelimesinin kökeni Rumca’dan gelir ve anlamı “mermer”dir. Marmara mermeri; beldeye, denize ve bölgeye adını vermiştir. Bunun sebebi eski imparatorluklar’ dan beri süregelen, Osmanlı döneminde de geçindiren mermer ocaklarındaki çalışmalardır.
Mermer ocak çalışmaları ne kadar geçmişe sahiptir? Marmara mermerini tarihte hangi uygarlıklarda görüyoruz? 2700 yıllık yontma mermer heykel tespit edilmiştir. Marmara mermerini Efes ve Truva uygarlıklarında, Venedik’teki San Marco Bazilikası’nda, Filistin’deki Mescid-i Aksa’da, Almanya’daki sanat müzesinde, Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki Bizans ve Osmanlı medreselerinde, ibadethanelerde, saraylarda ve bunun gibi bir çok tarihi yapıda görmek mümkündür. Tarihte lüksün, görkemin, gücün ve zenginliğin göstergesi olagelmiştir.
marmara-mermer-tarihi

marmara-mermer-tarihi