Marmara Mermeri Özellikleri

  • -

Marmara Mermeri Özellikleri

marmara-mermeri-ozellikleri

marmara-mermeri-ozellikleri

Marmara mermeri, süt beyazı rengi ve yüzey parlaklığı ile ışığı hem dağınık hem de yönlü olarak en fazla yayan ve yansıtan mermer türüdür. Ayrıca mermerin yarı saydam yüzey özelliklerinden dolayı ışık, yüzeyin altındaki tabakalardan da saçılarak, komplike ışık etkileşimleri ile yüzeye geri dönmektedir.

 

Marmara Mermer Firmaları, Marmara Blok Mermerleri, Marmara Mermer Teknik Özellikleri


  • -

Marmara Mermeri Tarihi

Marmara mermerinin tarifi;
Marmara kelimesinin kökeni Rumca’dan gelir ve anlamı “mermer”dir. Marmara mermeri; beldeye, denize ve bölgeye adını vermiştir. Bunun sebebi eski imparatorluklar’ dan beri süregelen, Osmanlı döneminde de geçindiren mermer ocaklarındaki çalışmalardır.
Mermer ocak çalışmaları ne kadar geçmişe sahiptir? Marmara mermerini tarihte hangi uygarlıklarda görüyoruz? 2700 yıllık yontma mermer heykel tespit edilmiştir. Marmara mermerini Efes ve Truva uygarlıklarında, Venedik’teki San Marco Bazilikası’nda, Filistin’deki Mescid-i Aksa’da, Almanya’daki sanat müzesinde, Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki Bizans ve Osmanlı medreselerinde, ibadethanelerde, saraylarda ve bunun gibi bir çok tarihi yapıda görmek mümkündür. Tarihte lüksün, görkemin, gücün ve zenginliğin göstergesi olagelmiştir.
marmara-mermer-tarihi

marmara-mermer-tarihi